Vay và mượn giống khác nhau như thế nào?

Vay và mượn nghe thì có vẻ là chung một hình thức, nhưng thật sự thì không phải như vậy. Hai hình thức này cũng có có những điểm giông nhau và cũng có những điểm khác nhau mà không phải ai cũng biết. Vậy thì, vay và mượn giống và khác nhau ở điểm nào. Để hiểu rõ hơn, sau đây chúng ta sẻ cùng đi phân biệt giữa vay và mượn.

Điểm giống nhau giữa vay và mượn

Vay là mượn đều có sử dụng hợp đồng, có thể dùng văn bản hoặc bằng lời nói.
Hai hình thức này đều có những đặc điểm của hợp đồng dân sự.

Điểm khác nhau vay và mượn

 Khái niệm
Vay:
Với hình thức này bên tổ chức tín dụng, ngân hàng cho vay sẽ giao lại tài sản chi bên đi vay khi đến kỳ hạn đã được thỏa thuận giữa hai bên. Người đi vay phải trả lại tài sản theo đúng số lượng, chất lượng và cùng một loại như cũ.

 Mượn:

Với hình thức này thì bên đi mượn sẽ được bên cho mượn giao tài sản để sử dụng trong một thời hạn đã thỏa thuận mà không cần đóng một khoản tiền nào cả. Sau khi đã hết thời hạn mượn thì bên đi mượn sẽ trả lại tài sản như hai bên đã thỏa thuận trước đó.

so sánh sự giống khác nhau giữa vay và mượn
So sánh sự giống khác nhau giữa vay và mượn

Đối tượng

 Vay:
Hình thức vay có đối tượng là tiền, vàng, đá quý hoặc các kim loại khác có giá trị. Nếu vay bằng vật không phải tiền, thì đối tượng phải cùng loại với nhau.
 Mượn:
Với hình thức mượn này đối tượng là những vật không có khả năng tiêu hao.

Tính chất của hợp đồng

 Vay:
Hình thức này có thể dùng cả hợp đồng đơn vụ và hợp đồng song vụ.
 Mượn:
Hình thức này chỉ được dùng hợp đồng đơn vụ.

so sánh giữa vay và mượn
So sánh giữa vay và mượn

 

Tính đền bù của hợp đồng

 Vay:
Hợp đồng này có thể đền bù hoặc không đền bền, vì đây là hợp đồng dân sự. Hợp đồng có đền bù khi bên cho vay và bên đi vay có thỏa thuận rõ ràng với nhau về lãi. Còn không đền bù khi bên cho vay tiền và bên đi vay không hề thỏa thuận về lãi.
 Mượn:
Với hình thức này thì chỉ có hợp đồng không đền bù thôi.

Quyền đối với tài sản

 Vay:
Bên đi vay sẽ là chủ sở hữu tài sản, kể từ lúc nhận được được tài sản từ bên cho vay.
 Mượn:
Tài sản sẽ do bên đi mượn có quyền sử dụng.

vay và mượn khác nhau điều gì
Vay và mượn khác nhau điều gì?

Đòi lại tài sản

 Vay:
Bên cho vay không được buộc bên đi vay phải trả tài sản trước hạn, trừ khi có quy định khác. Bên cho vay được quyền kiểm tra và đòi lại tài sản khi bên đi vay sử dụng tài sản không đúng mục đích, đã nhắc nhở nhưng vẫn không thực hiện đúng.
 Mượn:
Bên cho mượn có thể đòi lại tài sản nếu bên mượn đã sử đạt được mục đích của mình, mà trước đó hai bên không có sự thỏa thuận nào về thời gian. Nếu bên cho mượn muốn lẫy lại tài sản, khi bên mượn chưa đạt được mục đích của mình, thì cần phải thông báo trước và có lý do hợp lý. Ngoài ra, bên cho mượn cũng có thể đòi lại tài sản khi, bên mượn cho người khác sử dụng tài sản đó hoặc sử dụng sai mục đích.

Trả lại tài sản

 Vay:
Người đi vay có thể trả bằng tiền khi không trả được bằng vật, nhưng số tiền phải tương đương với giá trị của tài sản đó và bên cho vay cũng chấp thuận.
Mượn:
Hình thức này phải trả đúng tài sản đã mượn trước đó, không được thay thế bằng thứ khác. nếu bi hư hại cần sửa chữa để trở lại như cũ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button