Cầm cố và thế chấp giống khác nhau như thế nào?

Cầm cố và thế chấp là hai hình thức dùng tài sản để đảm bảo cho một cuộc giao dịch về tiền bạc, với mục đích muốn bên vay tiền co nghĩa vụ với bên cho vay nhận cầm cố, thế chấp. Nhìn chung thì thấy hai hình thức vày giống nhau, nhưng thực tế không phải. Vậy thì, cầm cố và thế chấp khác nhau ở điểm nào, không phải ai cũng có thể biết được. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn, sau đây chúng ta sẽ cùng phân biệt hai hình thức cầm cố và thế chấp.

Điểm giống nhau của hai hình thức cầm cố và thế chấp

Hai hình thức đều phải được lập văn bản với mục đích nhằm để bổ sung nghĩa vụ cho hợp đồng chính thức.
Cả hai hình thức đều là cách để đảm bảo nghĩa vụ dân sự, với mục đích giúp các bên trong nghĩa vụ dân sự có trách nhiệm hơn với những việc đã được thỏa thuận trước đó.
Đối tượng của hai hình thức này đều là tài sản có giá trị và được cho phép thực hiện giao dịch.
Có nghĩa vụ thông báo quyền lợi của bên thứ ba với tài sản cho bên nhận cầm cố hoặc thế chấp.
Trong một số trường hợp nào đó thì bên cầm cố hoặc thế chấp có thể thay đổi và bán tài sản đó đi.
Khi nghĩa vụ đảm bảo được kết thúc thì cũng chính là thời điểm chấm dứt.
Cả hai hình thức đều được xử lý tài sản với phương thức như nhau.

cam-co-va-the-chap-giong-khac-nhau-nhu-the-nao
Cầm cố và thế chấp giống khác nhau như thế nào?

Điểm khác nhau của hai hình thức cầm cố và thế chấp

 Bản chất
Cầm cố:
Đây là hình thức yêu cầu phải có sự chuyển giao tài sản giữa các bên với nhau.
Thế chấp:
Hình thức này chỉ cần chuyển giao các loại giấy tờ liên quan đến tài sản chứ không cần chuyển giao tài sản.

Đối tượng
Cầm cố:
Hình thức này đối tượng tài sản động sản, các giấy tờ có giá trị. Ngoài ra, tài sản dùng để cầm cố là tài sản có thể sử dụng, cầm nắm và định đoạt được.
Thế chấp:
Hình thức này đối tượng tài sản là bất động sản, động sản, tài sản đang được cho thuê, tài sản sẽ có được trong tương lai có sinh lợi.

Thời điểm có hiệu lực
Cầm cố:
Tại thời điểm giao kết thì hợp đồng sẽ có hiệu lực, nếu như không có thỏa thuận nào khác.
Thời điểm có hiệu lực cũng chính là lúc bên nhận cầm cố chuyển giao lại tài sản có giá trị cho bên nhận cầm cố.
Thế chấp:
Hình thức này thời điểm giao kết cũng là lúc hợp đồng có hiệu lực.
Thời điểm có hiệu lực cũng là lúc bên thế chấp chuyển giao các giấy tờ liên quan đến tài sản cho bên nhận thế chấp

Hình thức của hợp đồng
Cầm cố:
Hình thức này bắt buộc phải lập văn bản nhưng không cần chứng thực hay công chứng gì cả.
Thế chấp:
Hình thức này cũng bắt buộc có văn bản, nếu có yêu cầu thì văn bản cũng cần được công chứng, chứng thực.

phan-biet-cam-co-va-the-chap
Phân biệt cầm cố và thế chấp

Xem thêm về điểm giống và khác nhau của vay tín chấp và thế chấp

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm
Cầm cố:
Bên nhận cầm cố phải có trách nhiệm bảo quản tài sản, bởi họ sẽ được hưởng lợi tức, hoa lợi từ tài sản của bên cầm cố.
Thế chấp:
Bên nhận thế chấp sẽ phải chịu rủi ro về những loại giấy tờ liên quan đến tài sản mang thế chấp, chứ không được hưởng lợi tức gì cả nên không cần phải có trách nhiệm bảo quả tài sản đó.

Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cầm cố:
Với các loại cầm cố tài sản thông thường thì không cần giao dịch đảm bảo, ngoại trừ máy bay và tàu biển.
Thế chấp:
Với hình thức này cần có những giao dịch đảm bảo với tất cả các loại thế chấp.

so-sanh-cam-co-va-the-chap
So sánh cầm cố và thế chấp

Rủi ro
Cầm cố:
Hình thức vay này được giữ tài sản và có quyền thanh lý tài sản nên có rủi ro không cao.
Thế chấp:
Hình thức này chỉ giữ giấy tờ không giữ tài sản nên có rủi ro cao hơn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button