Giải đáp thắc mắc doanh nghiệp có được cho doanh nghiệp khác vay tiền không?

Giữa hai doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết với nhau, khi một trong hai doanh nghiệp đang gặp tình trạng khó khăn về tài chính và muốn vay tiền doanh nghiệp kia. Tất nhiên, doanh nghiệp đối phương …